Didier Dietschi
თბილისში
15 თებერვალი 2025 წელი
Didier Dietschi თბილისში
15 თებერვალი 2025 წელი
დიდიე დიჩი - ესთეტიკის მსოფლიო გურუ - იშვიათი სტუმარია ევროპის ფარგლებს გარეთ. მოხარულები ვართ გამოვაცხადოთ რომ დრ. დიჩის მომავალი 2025 წლის კურსის “ადჰეზიური რესტავრაციები საღეჭი კბილების არეში: ბიომექნიკის, ესთეტიკისა და ფუნქციის სინერგია“ ჩატარების ადგილი თბილისი იქნება! კურსი ჩატარდება 2025 წლის 15 თებერვალს. ადგილები შეზღუდულია. გთხოვთ წინასწარ დარეგისტრირდეთ.
რეგისტრაცია
Dr. Didier Dietschi
D.M.D., PhD
სტომატოლოგიური ქირურგიის დოქტორი, მედიცინის დოქტორი

დრ. დიდიე დიჩიმ 1984 წელს დაამთავრა ჟენევის , შვეიცარია სტომატოლოგიური სკოლა. აქვე დაასრულა სპეციალობის პროგრა პაროდონტოლოგიასა და რესტავრაციულ სტომატოლოგიაში. ამავე უნივერსიტეტში იკავებდა ასისტენტის, ლექტორისა და უფროსი ლექტორის პოზიციებს. 1988 წელს დაიცვა დისერტაცია პროფ. ჟაკ ჰოლცის ხელმძღვანელობით ხოლო 2004 წელს კი მიიღო დოცენტის ხარისხი. 2003 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია ამსტერდამში, ჰოლანდიაში, სტომატოლოგიის აკადემიურ ცენტრში პროფ. ქარელ დევიდსონის ხელმძღვანელობით. 1990 წელს დაიწყო კერძო პრაქტიკა ჟენევაში და გახსნა ესთეტიური სტმატოლოგიის კლინიკა, რომელიც ძირითადად ფოკუსირდებოდა რბილი ქსოვილების მენეჯმენტსა და იმპლანტოლოგიაზე. 2005 წლიდან იკავს მოწვეული პროფესორის პოზიციას Case Western Reserve University (აშშ) უნივერსიტეტში და ამავდროულად ინარჩუნებს უფროსი ლექტორის პოზიციას ჟენევის უნივერსიტეტის კარიესოლოგიისა და ენდოდონტიის დეპარტამენტში, რომელსაც ხელმძღვანელობს პროფ. ივო კრეჩი. დრ. დიჩი უამრავი ჯილდოს მფლობელია მის მიერ ადჰეზიურ რესტავრაციულ სტომატოლოგიაში შეტანილი წვლილისათვის. იგი აქტიური ლექტორი, ავტორი, ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის წევრი და წარმოების კონსულტანტია. მან განავითარა “ბუნებრივი დაშრევების ტექნიკა” რითაც კომპოზიტების ფერთა სისტემის მნიშვნელოვან დახვეწას შეუწყო ხელი. იგი თანაავტორია წიგნისა “ადჰეზიური რესტავრაციები ლითონის გარეშე ”, რომელიც 1997 წელს გამოიცა Quintessence მიერ და თარგმნილია 7 ენაზე. მისი ახალი სახელმძღვანელო სახელწოდებით “კბილების ცვეთა - შემაკავებელი მკურნალობის მიდგომამინიმალურ ინვაზიური პროტოკოლებით” 2023 წლის ივნის ში გამოვიდა. დრ. დიჩი საერთაშორისოდ აღიარებულია თავისი თეორიული და პრაქტიკული სასწავლო კურსებით ადჰეზიური და ესთეტიური რესტავრაციების შესახებ. მის კურსებში ინტეგრირებულია სამეცნიერო მტკიცებულებები და გამოყენებულია მინიმალურინვაზიური ესთეტიური სტომატოლოგიის თანამედროვე ტექნოლოგიები.

კურსის მოკლე აღწერა
ადჰეზიური რესტავრაციები საღეჭი კბილების არეში: ბიომექნიკის, ესთეტიკისა და ფუნქციის სინერგია
ბიომექანიკრუი, ფუნქციური და ესთეტიური წარმატების გზამკვლევი
კარიესული დაავდებების შემცირებამ და ლითონების შესაძლო ტოქსიური ეფექტის შესახებ პაციენტების მზარდმა შეშფოთებამ ახალ მოთხოვნებთან შესაბამისი რესტავრაცის მეთოდების განვითარება მოითხოვა. კომპოზიტები და ადჰეზიური ტექნიკა თანამედროვე რესტავრაციული სტომატოლოგიის საფუძველი გახდა. მნიშვნელოვნად დაიხვეწა მასალების მექნიკური თვისებები, ცვეთამედეგობა და ესთეტიური პოტენციალი. ამჟამად კომპოზიტები მრავალ სხვადასხვა სიტუაციაში გამოიყენება, მათ შორის როგორც საწყისი დაზიანებების, ასევე ღრმა კარიესული ღრუებისა და მრავლობითი კარიესული დაზიანებების მკურნალობისათვის. გარდა ამისა მძიმე ფორმის ცვეთის მქონე პაციენტების ესთეტიური და ფუნქციური რეაბილიტაციისათვის. თუმცა კომპოზიტის მატრიცის პოლიმერიზაციული კუმშვადობა და მასალის პირის ღრუში გამოყენება გარკვეულ შეზღუდვებს ქმნის პირდაპირი ტექნიკით მუშაობისათვის. აქედან გამომდინარე დიდი ზომისა და ღრმა კარიესული ღრუებისა და დევიტალური კბილების რესტრავრაციისათვის უნდა განვიხილოთ სხვა რესტავრაციული მიდგომები როგორიცაა მაგალითად ნახევრადპირდაპირი (ძირითადად CAD-CAM) და არაპირდაპირი ტექნიკა. ლექცია მიმოიხილავს საღეჭი კბილების მკურნალობის სხვადასხვა მეთოდის შერჩევის კრიტერიუმებს (პირდაპირი, ნახევრადპირდაპირი და არაპირდაპირი ტექნიკები), მნიშველოვანი აქცენტი გაკეთდება მასალის შერჩევაზე.

ლექციაზე წარმოდგენილი იქნება კბილის პრეპარირებისა და ღრუს დამუშავების , ასევე ფიქსაციის ახალი, გაუმჯობესებული კონცეფციები. ისინი ამარტივებენ კლინიკურ პროცედურებს და საშუალებას გვაძლევენ მივაღწიოთ უკეთეს შედეგებს ნახევრადპირდაპირი და არაპირდაპირი კომპოზიტური და კერამიკული რესტავრაციებით. განხილული იქნება მასალის შერჩევა კბილის ბიომექანიკური სტატუსიდან გამომდინარე, ცერვიკალური კიდის მდებარეობაზე ფოკუსირებით. პროგრამაში მოწოდებული აქნება შესაბამისი კლინიკური პროტოკოლებისა და გრძელვადიანი დაკვირვების დაწვრილებითი აღწერა, რელევანტური სამეცნიერო მტკიცებულებებით.
კარიესული დაავდებების შემცირებამ და ლითონების შესაძლო ტოქსიური ეფექტის შესახებ პაციენტების მზარდმა შეშფოთებამ ახალ მოთხოვნებთან შესაბამისი რესტავრაცის მეთოდების განვითარება მოითხოვა. კომპოზიტები და ადჰეზიური ტექნიკა თანამედროვე რესტავრაციული სტომატოლოგიის საფუძველი გახდა. მნიშვნელოვნად დაიხვეწა მასალების მექნიკური თვისებები, ცვეთამედეგობა და ესთეტიური პოტენციალი. ამჟამად კომპოზიტები მრავალ სხვადასხვა სიტუაციაში გამოიყენება, მათ შორის როგორც საწყისი დაზიანებების, ასევე ღრმა კარიესული ღრუებისა და მრავლობითი კარიესული დაზიანებების მკურნალობისათვის. გარდა ამისა მძიმე ფორმის ცვეთის მქონე პაციენტების ესთეტიური და ფუნქციური რეაბილიტაციისათვის. თუმცა კომპოზიტის მატრიცის პოლიმერიზაციული კუმშვადობა და მასალის პირის ღრუში გამოყენება გარკვეულ შეზღუდვებს ქმნის პირდაპირი ტექნიკით მუშაობისათვის. აქედან გამომდინარე დიდი ზომისა და ღრმა კარიესული ღრუებისა და დევიტალური კბილების რესტრავრაციისათვის უნდა განვიხილოთ სხვა რესტავრაციული მიდგომები როგორიცაა მაგალითად ნახევრადპირდაპირი (ძირითადად CAD-CAM) და არაპირდაპირი ტექნიკა. ლექცია მიმოიხილავს საღეჭი კბილების მკურნალობის სხვადასხვა მეთოდის შერჩევის კრიტერიუმებს (პირდაპირი, ნახევრადპირდაპირი და არაპირდაპირი ტექნიკები), მნიშველოვანი აქცენტი გაკეთდება მასალის შერჩევაზე.

ლექციაზე წარმოდგენილი იქნება კბილის პრეპარირებისა და ღრუს დამუშავების , ასევე ფიქსაციის ახალი, გაუმჯობესებული კონცეფციები. ისინი ამარტივებენ კლინიკურ პროცედურებს და საშუალებას გვაძლევენ მივაღწიოთ უკეთეს შედეგებს ნახევრადპირდაპირი და არაპირდაპირი კომპოზიტური და კერამიკული რესტავრაციებით. განხილული იქნება მასალის შერჩევა კბილის ბიომექანიკური სტატუსიდან გამომდინარე, ცერვიკალური კიდის მდებარეობაზე ფოკუსირებით. პროგრამაში მოწოდებული აქნება შესაბამისი კლინიკური პროტოკოლებისა და გრძელვადიანი დაკვირვების დაწვრილებითი აღწერა, რელევანტური სამეცნიერო მტკიცებულებებით.
ჩატარების ადგილი:
სასტუმრო პარაგრაფი თავისუფლების მოედანი
Georgia's first Luxury Collection Hotel
აღმოაჩინეთ პარაგრაფის თავისუფლების მოედნის ხიბლი და ელეგანტურობა, საქართველოში პირველი ძვირადღირებული კოლექციური სასტუმრო, რომელიც თბილისის ცენტრში, ძველი ქალაქიდან რომელიც იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლია. რამდენიმე ნაბიჯის მოშორებით მდებარეობს. სასტუმრო გთავაზობთ განსაკუთრებულ კეთილმოწყობას, ხუთ უნიკალურ რესტორანსა და ლაუნჯს, გამორჩეული დიზაინის ელემენტებს, მდიდრულ სპას, რომელიც გადაჭიმულია სამ სართულზე და გამოირჩევა განსაცვიფრებელი ხედებით ქალაქზე. 220 სასტუმრო ოთახი ტრადიციული ქართული დიზაინის მახასიათებლებით, ორი დიდი საკონფერეციო სივრცე და ექვსი შეხვედრის ოთახი, რომელთაგან ყველაზე დიდი დარბაზი 700-მდე სტუმარს იტევს. თანამშომლები ასხივებენ ავთენტურ ქართულ სტუმართმოყვარეობას. მათი ძირძველი ქართული განწყობა ჩვენს ცნობილ ძვირფას მომსახურებებთან უნიკალურ გამოცდილებას ქმნის რაც Paragraph Freedom Square თბილისში საუკეთესო სასტუმროდ აქცევს.

მისამართი: Paragraph Freedom Square, a Luxury Collection Hotel
თბილისი, ლადო გუდიაშვილის 2, თბილისი, საქართველო, 01.05
ოთახების სპეციალური ღირებულებისა და ახლომდებარე სასტუმროებზე ინფორმაციისათვის გთხოვთ მიმართოთ სალომე ბუძიშვილს s.budzishvili@hotelsmc.ge
პროგრამა
შაბათი, 15.02
09:00 – 10:00
09:00 – 10:00
რეგისტრაცია
10:00 – 12:00
10:00 – 12:00
თეორია ნაწილი 1
კბილის ფერი რესტავრაციის ძირითადი ჩვენებები
ბიო-მექანიკური ბალანსი
პირდაპირი ტექნიკა
  • რესტავრაციის 3 სახეობა
  • მასალის ტექნოლოგიის არჩევანი (ბალკი vs ტრადიციული)
  • რესტავრაციისა და შრეების ფორმირების პროტოკოლი
  • ფინალური დამუშავება და პოლირება
  • ლიტერატურული მტკიცებულებები
12:00 – 12:15
12:00 – 12:15
ყავით შესვენება
12:15 – 13:30
12:15 – 13:30
ლაივ-დემონსტრაცია 1
პირდაპირი ტექნიკა
13:30 – 14:30
13:30 – 14:30
ლანჩი
14:30 – 16:30
14:30 – 16:30
თეორია ნაწილი 2
ფუნციური და ღრუს პარამეტრები
დეტალური მკურნალობის რაციონალე
არაპირდაპირი ტექნიკები:
  • რესტავრაციის ახალი კონცეფციები
  • მასალის არცევანი
  • პრეპარირების განახლებული პროტოკოლები
  • ფიქსაციის თანამედროვე ტექნიკა
  • ლიტერატურული მტკიცებულებები
16:40 – 17:40
16:40 – 17:40
ლაივ დემონსტრაცია 2
არაპირდაპირი ტექნიკები
17:40 – 18:00
17:40 – 18:00
კითხვა პასუხის სესია
ორგანიზატორები
რეგისტრაცია კურსზე
თბილისი, 15 თებერვალი 2025
*ფასებმა შესაძლოა გაიზარდოს ლარის არასტაბილური კურსის გამო. დააფიქსირეთ მონაწილეობის ღირებულება ახლავე!
რეგულარული
GEL 850
1 სექტემბრამდე
პრო მოწიფული
GEL 950
1 იანვრამდე
ბოლო ადგილები
GEL 1050
1 იანვრის შემდეგ
შემოგვიერთდით დიდიე დიჩის პირველ და ერთადერთ სესიაზე კავკასიაში!
Dr. Didier Dietschi
Event by TECCS LLC. & KIONE GROUP LLC.
WhatsApp: +995 591 808457
E-mail: roza.gagloeva@saparus.ge
ღონისძიების წესები და პირობები